”Det er gøy, jo!” Unge feltarbeidere og byutvikling

Postet i samfunnsfag 27. april 2017 av Aina Landsverk Hagen

”Jeg vil bli journalist!” roper en begeistret elev på VG2 Helse og oppvekst etter å ha blitt sendt ut i felt på Grønland i Oslo. Vi har gjort henne til medforsker i løpet av noen morgentimer, hun har stoppet fremmede på gaten og stilt dem spørsmål om byutvikling og stedstilhørighet. Nå er hun tilbake i klasserommet, full av energi og nye data om byen vår. Hva er det som skjer når ungdom går fra uinteressert til begeistret på så kort tid? Hva gjør det med de unge å bli tatt på alvor som kunnskapsprodusenter, og hvordan hjelper det forskningen?

Vi har erfart, gjennom snart et tiår med det vi kaller ”youthnography” - unges aller første møte med etnografi som metode - at ungdom og unge voksne har noe å bidra med, noe å tilføye, når vi forskere skal forsøke å forstå og forklare verden. Dette er nok opplagt for mange, spesielt lærere som er så heldige å f...

Russefeiring – konforme normbrudd

Postet i samfunnsfag 9. mars 2017 av Eivind Grip Fjær

For russen oppleves russefeiringa som noe helt spesielt. En grunn er at de bare kan delta en gang i livet. En annen er at de føler at de kan gjøre nesten hva som helst. Ved å anvende noen samfunnsvitenskapelige begreper for å forstå feiringa skal jeg prøve å forklare hvorfor den oppleves som så grensesprengende, hvilken rolle alkoholen spiller og hvorfor feiringa egentlig ikke er så spesiell som deltakerne tror.

En anledning til å være upassende Mye av russefeiringa dreier seg om å bryte sosiale normer. Mange av disse normbruddene blir hvert år formalisert gjennom at russestyret lanserer årets russeknuter. Noen knuter handler om å gjøre noe overraskende og flaut som bryter med andres forven...

Samisk kultur og identitet

Postet i samfunnsfag 3. februar 2017 av Lars Lien

En hovedoppgave i den samiske kulturpolitikken er å legge til rette for samisk kunst- og kulturaktivitet. Sametinget understreker at det samiske samfunn ennå er inne i en samfunnsbyggende fase, der arbeid med kultur og språk er prioriterte områder. Det er behov for å gjenreise eller gjenoppbygge det samiske. Spørsmålet er likevel, gjenreise eller gjenoppbygge hva? Hva er samisk kultur? Hvordan undervise om samisk kultur og mangfold?

«Den samiske essens» Selv om målsettingene ikke sier noe om hvordan dette skal gjøres i praksis, understrekes det at samer skal ha kompetanse, kunnskaper og ferdigheter som legger til rette for at den samiske medborgeren skal kunne ta aktiv del i det samiske, nasjonale og internasjonale sam...