”Det er gøy, jo!” Unge feltarbeidere og byutvikling

Postet i samfunnsfag 27. april 2017 av Aina Landsverk Hagen

”Jeg vil bli journalist!” roper en begeistret elev på VG2 Helse og oppvekst etter å ha blitt sendt ut i felt på Grønland i Oslo. Vi har gjort henne til medforsker i løpet av noen morgentimer, hun har stoppet fremmede på gaten og stilt dem spørsmål om byutvikling og stedstilhørighet. Nå er hun tilbake i klasserommet, full av energi og nye data om byen vår. Hva er det som skjer når ungdom går fra uinteressert til begeistret på så kort tid? Hva gjør det med de unge å bli tatt på alvor som kunnskapsprodusenter, og hvordan hjelper det forskningen?

Vi har erfart, gjennom snart et tiår med det vi kaller ”youthnography” - unges aller første møte med etnografi som metode - at ungdom og unge voksne har noe å bidra med, noe å tilføye, når vi forskere skal forsøke å forstå og forklare verden. Dette er nok opplagt for mange, spesielt lærere som er så heldige å f...

Samisk kultur og identitet

Postet i samfunnsfag 3. februar 2017 av Lars Lien

En hovedoppgave i den samiske kulturpolitikken er å legge til rette for samisk kunst- og kulturaktivitet. Sametinget understreker at det samiske samfunn ennå er inne i en samfunnsbyggende fase, der arbeid med kultur og språk er prioriterte områder. Det er behov for å gjenreise eller gjenoppbygge det samiske. Spørsmålet er likevel, gjenreise eller gjenoppbygge hva? Hva er samisk kultur? Hvordan undervise om samisk kultur og mangfold?

«Den samiske essens» Selv om målsettingene ikke sier noe om hvordan dette skal gjøres i praksis, understrekes det at samer skal ha kompetanse, kunnskaper og ferdigheter som legger til rette for at den samiske medborgeren skal kunne ta aktiv del i det samiske, nasjonale og internasjonale sam...

Undervisning i norsk utenrikspolitikk

Postet i samfunnsfag 3. januar 2017 av Eva Kosberg

Norsk utenrikspolitikk kan være et vanskelig tema for elevene i Politikk og menneskerettigheter. Men nå lå det et dagsaktuelt tema og ventet på oss: Regjeringen har åpnet for at 300 US Marines skal utstasjoneres fast på Værnes i Nord-Trøndelag.

På forhånd hadde jeg gått gjennom  mål, virkemidler og påvirkningsfaktorer i utenrikspolitikken med elevene, ut fra kapittel 18 i Cappelen Damms læreverk Politikk og makt. Vi hadde også lest flere artikler om norsk utenrikspolitikk, og behandlet norsk medlemskap i NATO. Med så pass mye tung mat...