Om forfatteren

Aina Landsverk Hagen

(f. 1977) er sosialantropolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun forsker på ungdom og byutvikling, og har sammen med kollegaer utviklet nye metoder for å få ungdom engasjert i stedsplanlegging, lokaldemokrati og etnografisk forskning.

Aina Landsverk Hagen har tidligere utgitt Meningers mot – netthat og ytringsfrihet i Norge (2015) og Hjelp, jeg skal på feltarbeid! – Håndbok i etnografisk metode (2016, sammen med Gro Stueland Skorpen).  

”Det er gøy, jo!” Unge feltarbeidere og byutvikling

Postet i samfunnsfag av Aina Landsverk Hagen 27. april 2017

”Jeg vil bli journalist!” roper en begeistret elev på VG2 Helse og oppvekst etter å ha blitt sendt ut i felt på Grønland i Oslo. Vi har gjort henne til medforsker

Vi har erfart, gjennom snart et tiår med det vi kaller ”youthnography” - unges aller første møte med etnografi som metode - at ungdom og unge voksne har noe å bidra med, noe å tilføye, når vi forskere skal forsøke å forstå og forklare verden. Dette er nok opplagt for mange, spesielt lærere som er så he