Om forfatteren

Emil Sætra

er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Det teologiske Menighetsfakultet. Hans primære forskningsfelt er demokrati i skolen, og han skriver doktorgradsavhandling om kontroversielle spørsmål i samfunnsfagundervisningen.

Begrenser læreplanen i samfunnsfag demokratiopplæringen?

Postet i samfunnsfag av Emil Sætra 21. november 2016

Hvordan arbeider samfunnsfaglærere for å få til opplæring til demokratisk medborgerskap? Å fremme demokrati er en av skolens hovedoppgaver. Få steder i læreplanverket er dette tydeligere enn i formålet for samfunnsfaget. Min studie i samfunnsfagsdidaktikk antyder at lærerne ønsker å prioritere demokratiopplæring, men at de begrenses av andre føringer i læreplanen. Opplæring til demokratisk medborgerskap […]

Hvordan arbeider samfunnsfaglærere for å få til opplæring til demokratisk medborgerskap? Å fremme demokrati er en av skolens hovedoppgaver. Få steder i læreplanverket er dette tydeligere enn i formålet for samfunnsfaget. Min studie i samfunnsfagsdidaktikk antyder at l