Om forfatteren

Ingjerd Veiden Brakstad

(f. 1979) er historiker og arbeider særlig med spørsmål knyttet til folkemord og tilskuernes fortolkninger av denne forbrytelsen. Hun har doktorgrad i historie fra NTNU.

Eldgammelt etnisk hat” –vold, myter og virkelighet

Postet i samfunnsfag av Ingjerd Veiden Brakstad 17. oktober 2017

På 1990-tallet var “eldgammelt etnisk hat” en populær forklaring på flere av samtidens blodigste kriger og folkemord, som krigen og folkemordet i Bosnia. Hvilket bilde av politisk massevold gir betegnelsen eldgammelt etnisk hat? Hva er det som har gjort akkurat denne forklaringen så populær?  Og hva gjør den så problematisk som forklaring på politisk massevold?

Ved den kalde krigens slutt spådde mange at framtiden ville preges av “etnisk krig.” Særlig i de tidligere kommunistlandene ville de ulike etniske identitetene som så lenge hadde blitt holdt nede av autoritære regimer og sosialistisk ideologi, slippe fri og føre til konflikt og vold. Som erstatning for den ka