Om forfatteren

Lars Lien

(f. 1972) er ph.d. i historie. Lien er ansatt som historiker og formidler ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og har særlig fokus på antisemittismens historie, urfolk og nasjonale minoriteter.

 

Samisk kultur og identitet

Postet i samfunnsfag av Lars Lien 3. februar 2017

En hovedoppgave i den samiske kulturpolitikken er å legge til rette for samisk kunst- og kulturaktivitet. Sametinget understreker at det samiske samfunn ennå er inne i en samfunnsbyggende fase, der arbeid med kultur og språk er prioriterte områder. Det er behov for å gjenreise eller gjenoppbygge det samiske. Spørsmålet er likevel, gjenreise eller gjenoppbygge hva? […]

«Den samiske essens» Selv om målsettingene ikke sier noe om hvordan dette skal gjøres i praksis, understrekes det at samer skal ha kompetanse, kunnskaper og ferdigheter som legger til rette for at den samiske medborgeren skal kunne ta aktiv del i det samiske, nasjonale og internasjonale samfun