Fagsnakk fra Cappelen Damm

Markedsføring, ledelse og økonomi

Entreprenørskap og innovasjonsledelse

Entreprenørskap og innovasjonsledelse er boken for studenter som ønsker å starte ny virksomhet eller å drive nyskaping på andre måter. Boka gir en praktisk steg-for-steg-framstilling og viser hvordan man kan utvikle og styre et nyskapingsprosjekt. Vi er enige om at alt må ha en start. Det handler om «å se en mulighet». Men ikke bare det […]
Skole og utdanning

Å bli en lærer som lærer

Skolens samfunnsoppdrag handler om elevenes læring og utvikling. Men hvordan du fungerer som lærer i møte med dine elever, avhenger ikke bare av egne ferdigheter, men også av det arbeidsfellesskapet du blir en del av på den skolen hvor du arbeider.

Matematikk og naturfagene

Havet taper oksygen

De siste 50 årene er oksygenmengden i havet blitt målt. Oksygenmengden i havet endrer seg, og endringene er entydige og nedadgående. Dette er budskapet i en forskningsrapport fra et team av forskere fra Global Ocean Oxygen Network, en arbeidsgruppe som ble opprettet i 2016 av FNs mellomstatlige Oceanographic Commission. I den omfattende forskningsrapporten, nylig publisert […]
Historie, religion og filosofi

Richard Rortys romantiske reformasjon

I fjor feiret vi Reformasjonens 500-årsjubileum, og dermed også den tyske munken og teologen Martin Luther, protestantismens far. Som en etterslenger til reformasjonsjubileet utkommer nå "Filosofi som poesi", en fortettet og populær fremstilling av livsverket til vår tids Luther, nemlig den amerikanske pragmatisten Richard Rorty (1931-2007).

Helse

Ny Open Access-bok om vanskelige beslutninger i helsevesenet

Helsepersonell må fatte vanskelige beslutninger hver eneste dag. Redaktørene av den nye antologien «Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste» understreker at kunnskap om de ulike faktorene som påvirker slike avgjørelser er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et helsevesen som yter gode og likeverdige tjenester til alle. Vi leser stadig i mediene […]
Barnehage

Om barns læring

Det er fort gjort å glemme at vi som barnehagelærere og pedagoger i vårt daglige arbeid forutsetter at barn kan lære. Hvis vi ikke mer eller mindre intuitivt antok barns læringsevne, ville det ikke være særlig meningsfullt å snakke om pedagogikk og pedagogiske prosesser.

Norsk språk og litteratur

Meld deg på! Cappelen Damms norskseminar 19. april 2018

Henning Fjørtoft presenterer praktiske og teoretiske perspektiver på egenvurdering av litterær forståelse i litteraturundervisning, og knytter dette til dybdelæring. Marte Spurkland forteller om- og leser fra fjorårets sakprosasuksess "Klassen" - en dokumentarbok om en norsklærer og sju av elevene i klassen hennes.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk