Fagsnakk fra Cappelen Damm

Havet taper oksygen

De siste 50 årene er oksygenmengden i havet blitt målt. Oksygenmengden i havet endrer seg, og endringene er entydige og nedadgående. Dette er budskapet i en forskningsrapport fra et team av forskere fra Global Ocean Oxygen Network, en arbeidsgruppe som ble opprettet i 2016 av FNs mellomstatlige Oceanographic Commission. I den omfattende forskningsrapporten, nylig publisert […]

2018: Rekordlite sjøis ved polene

Utbredelsen av sjøis er i februar 2018 på sitt laveste nivå siden målingene startet i 1979, ifølge The National Snow and Ice Data Center (NSIDC). NSIDC bygger sine målinger av sjøis på NASAs Earth Observing System Satellite Program. Både i Arktis og i Antarktis er det rekordlite sjøis, og denne reduksjonen i mengde is er […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Matematikk og naturfagene