Fagsnakk fra Cappelen Damm

Norsk språk

Språk i endring

Språk er spennende! Og språket vårt står ikke stille. Det er dynamisk, alltid i bevegelse. Språk er identitet, og alt som skjer i og med språket skaper sterke følelser og gir grunnlag for sterke meninger. Hva skjer med det norske språket i dag, hvilke endringer opplever vi? Er det for eksempel ok å si «Kan […]
Læremidler

Meld deg på! Cappelen Damms norskseminar 19. april 2018

Henning Fjørtoft presenterer praktiske og teoretiske perspektiver på egenvurdering av litterær forståelse i litteraturundervisning, og knytter dette til dybdelæring. Marte Spurkland forteller om- og leser fra fjorårets sakprosasuksess "Klassen" - en dokumentarbok om en norsklærer og sju av elevene i klassen hennes.

Norsk språk

Klarer språkvitere å ha to tanker i hodet samtidig?

Språket er det særtrekket som klarest skiller oss mennesker fra de andre medlemmene i dyreriket. Til forskjell fra alle andre arter kan vi bruke språket til å tenke, til å argumentere, til å gjøre narr, til å uttrykke hatefulle ytringer og til bevisst eller ubevisst å posisjonere oss sosialt.

Norsk flagg vaier i vinden
Norsk litteratur

Ja, vi elsker det å tenke!

“Ja vi elsker” er ikke en enkel tekst å åpne opp, men samtidig så ser vi at det ikke handler om spesialiserte ferdigheter å komme i gang. Mye av arbeidet handler om å lese grundig og være oppmerksom på hva som faktisk står der – om å se nøye etter, og om å se for seg. Denne enkle innsikten er forankret dypt i kjernen av norskfaget generelt og i arbeidet med litteratur spesielt.

Gammel spade
Norsk språk

Noen tanker om norskdebatten og fagspråk

Litteraturkritiker Knut Hoem mente at språket var akademisk tåkete og at begreper som «lesestrategier» tok plassen til det som burde være kjernen i faget, nemlig skjønnlitteraturen. Kritikken av norskfagets innhold og arbeidsmåter har blitt debattert av andre, men kritikken av fagspråk har i liten grad blitt kommentert.

Norsk litteratur

Vigdis Hjorth. Spesial

Se samtalen med Vigdis Hjorth fra arrangement for norsklærere på forlagshuset! Vi inviterte til helaften med Vigdis Hjorth i Cappelen Damm-huset torsdag 30. mars 2017, kvelden før vårt årlige norskseminar for lærere i videregående skole.

Norsk språk

«Mange gutter sakter akterut fra skolestart»

Det kan være utfordrende å ikke gi slipp på å lære barn grunnleggende ferdigheter. Dette kommer tydelig fram i boka "På vei til å bli skrivelærer", som er utgitt Open Access med åpen tilgang for alle. Undertittelen "Lærerstudenten i dialog med teori og praksis" peker mot bokas hovedtema: lærerstudenters strev med å få norske barn til å lære å skrive, og til å skrive for å lære. Deres erfaring kan være nyttig også for ferdig utdannede skrivelærere.

Læremidler

Læreplan i norsk for språklige minoriteter

Læreplanen i norsk for språklige minoriteter er endelig fastsatt, og den gjelder nå for elever i videregående opplæring, deltakere i organisert undervisning for voksne og privatister.

Politikk

Litterære kulturmøter i Norden: Athena Farrokhzad og Yahya Hassan

Gerd Karin Omdal fra NTNU holdt foredrag om litterære kulturmøter på norskseminaret 8. april 2016. Ett av eksemplene hun brukte var en sammenligning av dikt av de to poetene Yahya Hassan (født 1995) fra Danmark og Athena Farrokhzad (født 1983) fra Sverige. Begge ga ut diktsamlinger i 2013. Ett dikt fra hver ble brukt til å eksemplifisere ulike syn på […]

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Norsk språk og litteratur