Fagsnakk fra Cappelen Damm

Juss

En verden uten helvete

Kan en politimann true en kidnapper for å redde et barn i åpenbar livsfare?

Skole og utdanning

Arbeid med vanskelig atferd – læring og oppdragelse

Atferd blir til i møte mellom mennesker. Ethvert individ har sitt eget utgangspunkt og sin egen læringshistorie. Erfaring er noe individuelt, men den kan meddeles andre. Voksenpersoner lærer om barns vansker gjennom de daglige møtepunktene. Tillitsbygging er nøkkelen til å åpne opp for dialogen som kan avdekke vanskene.

Bilde av skater som hopper ned en trapp, fra bloggtekst om "Barn og unge"
Samfunn

Ny Open Access-bok om barn og unge i byen

I hvilken grad er det fysiske miljøet åpent og inkluderende for barn og unge? Hvem deltar, og hvordan deltar de? Slike spørsmål danner utgangspunktet for antologien "Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet", redigert av Sissel Seim og Oddrun Sæter.

Å forske med kunsten

Hvordan forsker man med kunsten? Dette spørsmålet danner utgangspunktet for det siste temanummeret av «Journal for Research in Arts and Sports Education».

Politikk

«Diplomatiministeren» Børge Brende

Tidsskriftet Internasjonal Politikk vier en hel utgave til Børge Brendes periode som utenriksminister. De ulike artiklene fremhever hvordan han i stor grad forble en minister som fokuserte på diplomati snarere enn utenrikspolitikk.

Historie

Nobels fredspris til besvær for Norge?

Av alle som har mottatt Nobels fredspris er det kun to som har dødd i fangenskap: tyske Carl von Ossietzky som ble tildelt prisen i 1936, to år før han døde, og kineseren Liu Xiaobo som fikk prisen i 2010. Liu døde i 2017.

skolehistorie
Historie

Skolehistorie på kartet

Hvordan ble Norge formet? Mange svar finnes i skolens historie fra 1800-tallet og kan studeres gjennom gamle kart og lærebøker. Derfor bør dette være en sentral del av historiefaget i skolen.

Samfunn

Unge feltarbeidere og byutvikling

«Jeg vil bli journalist!» roper en begeistret elev på VG2 Helse og oppvekst etter å ha blitt sendt ut i felt på Grønland i Oslo.

Hold deg oppdatert på Fagsnakk

Abonner på Samfunnsfagene